Zebranie Koła Radom – październik 2023

W dniu 8 października odbyło się po sezonowej przerwie spotkanie Koła Pszczelarzy w Radomiu, na którym omówiono sprawy organizacyjne, udział Koła w dożynkach, organizację wypłat za refundację sprzętu, oraz wymiany wosku na węzę.

Kulminacyjnym punktem spotkania było ogłoszenie wyników konkursu pasiek 2023.

W tegorocznej edycji komisja, której przewodniczyła dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Radomiu Pani Renata Kiraga, przyznano jedno pierwsze miejsce, dwa równorzędne drugie oraz trzecie. W konkursie zwyciężyli  Daniel Krawczyk. Miejsce drugie przyznano Patrykowi Pyrglowi i Witoldowi Piętowskiemu. Trzecie miejsce zajął Józef Lipka.

Podczas uroczystego podsumowania, nagrody wręczył Starosta Radomski Pan Waldemar Trelka, fundator nagród.

Pod ocenę komisji poddawany był m.in. stan pasieki i urządzeń w gospodarstwie, stosowanie nowoczesnych metod gospodarki pasiecznej  i zwalczanie chorób u pszczół. Ważną kwestią przy ocenie zgłoszonych pasiek było innowacyjne podejście, aktywność i zabandażowanie ich właścicieli.