KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DOFINANSOWAŃ DLA PSZCZELARZY OD 2023 ROKU

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DOFINANSOWAŃ DLA PSZCZELARZY OD 2023 ROKU
Na podstawie „Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej n lata 2023-2027” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracuje „ Regulamin uczestnictwa w interwencji w sektorze pszczelarskim na 2023 rok”, a następnie uruchomi nabór Wniosków o przyznanie pomocy, których składanie będzie możliwe tylko i wyłącznie elektronicznie.
W oparciu o ww. Plan w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim w 2023 roku będą mogły wnioskować o pomoc następujące grupy beneficjentów:
ORGANIZACJE PSZCZELARSKIE DZIAŁAJĄCE W IMIENIU PSZCZELARZY w ramach interwencji:
• Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych (I.6.2),
• Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi (I.6.3),
• Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół (I.6.5),
PSZCZELARZE INDYWIDUALNI w ramach interwencji:
• Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych (I.6.2).
ARiMR informuje, iż w ww. mechanizmach mogą uczestniczyć podmioty wpisane do ewidencji producentów. Dlatego należy wskazać, iż każdy pszczelarz ubiegający się o pomoc indywidualnie lub za pośrednictwem organizacji musi posiadać numer EP nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wpis do ewidencji producentów uzyskuje się składając wniosek do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Formularz wniosku wraz z instrukcją wypełnienia jest dostępny na stronie internetowej (https://www.gov.pl/web/arimr) w zakładce „co robimy”> „wdrażanie programów i działania”> „ewidencja producentów”> „Wniosek o wpis do ewidencji producentów”.
Treść „Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej n lata 2023-2027” została opublikowana na stronie internetowej pod linkiem: htt://www.gov.pl/web/wprpo2020/zatwierdzony-przez-komisje-europejska-plan-strategiczny-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027 .
W przypadku ewentualnych pytań, można się kontaktować z biurem RZPZR w Radomiu nr telefonu: 572 470 031.