Szkolenie pszczelarskie

W niedzielę, 27 lutego 2022 r., w Dworku Saskim przy ul. Limanowskiego w Radomiu odbyło się szkolenie pszczelarskie „PROBLEMY PSZCZELARSTWA XXI WIEKU W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI KLIMATYCZNYMI I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA TYM PROBLEMOM”, zorganizowane przez Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Radomskiej. Uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji mgr inż. Tomasza Kędziory na tematy:

  1. Prawidłowy rozwój jesienny kluczem do ograniczenia strat podczas
  2. Przyspieszanie rozwoju wiosennego rodzin pszczelich jako odpowiedź na zmiany klimatyczne.