Walne Zebranie RZPZR w Radomiu

Zgodnie z § 18 pkt. 2 Statutu  RZPZR w Radomiu w dniu 07 listopada 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Radomskiej. Gospodarzem spotkania był jego Prezes Pan Grzegorz Brzeski, który o godzinie 09.30 dokonał otwarcia zebrania.

Na prowadzącego zebranie wybrano Pana Lecha Sęczyka, a funkcję sekretarza powierzono Pani Agnieszce Mąkosa.  W zebraniu uczestniczyło czterdziestu delegatów z ośmiu kół.

Sprawozdanie z działalności Koła oraz sprawozdanie finansowe przedstawił Prezes Grzegorz Brzeski, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego przedstawili ich przewodniczący.

Do działalności Zarządu Koła nie wniesiono zastrzeżeń i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Podczas głosowania wybrano:

 1. Prezesa RZPZR w Radomiu – Pana Grzegorza Brzeskiego (2 kadencja)
 2. Do Zarządu Koła zostali wybrani:
  • Mariusz Górnik – Wiceprezes Zarządu
  • Agnieszka Mąkosa – Skarbnik
  • Robert Mroczek – Członek Zarządu
  • Teresa Myszka – Członek Zarządu
  • Lucjan Walasek – Członek Zarządu
  • Adam Pysiak – Członek Zarządu
 3. W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
  • Andrzej Bornicki
  • Zdzisław Tuzimek
  • Tomasz Skiba
  • Marcin Mucha
 4. W skład Sądu Koleżeńskiego weszli:
  • Waldemar Hofman
  • Paweł Michalczyk
  • Tadeusz Skorża
 5. Delegatami na Zjazd Polskiego Związku Pszczelarzy w Radomiu zostali wybrani:
  • Grzegorz Brzeski
  • Robert Mroczek
  • Mariusz Górnik

Podczas uroczystości zostali wyróżnieni:

Brązową Odznaką PZP:

 1. Henryk Bilski
 2. Waldemar Hofman
 3. Marek Kwapisiewicz
 4. Zbigniew Szczepanowski

Srebrną Odznaką PZP

 1. Robert Mroczek
 2. Henryk Paździk
 3. Cezary Szarnawski
 4. Jan Węsek

Złotą Odznaką PZP

 1. Grzegorz Brzeski
 2. Stanisław Głowacki
 3. Ryszard Szewczyk

Medalem im. ks. dr Jana Dzierżona:

 • Stanisław Cieloch

Medale oraz odznaczenia wręczył Przewodniczący Zebrania Pan Lech Sęczyk.