Godziny pracy

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00

Adres

ul. Żeromskiego 53,
26-600 Radom, Polska

NIP 7961165013
REGON 670658143
KRS 0000028248
Konto bankowe 38 2030 0045 1110 0000 0015 3360
tel.:+48572470031
e-mail: pszczolaradom@wp.pl