Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2020 – 2022

Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2020 – 2022

Zarządzenia Nr 121/2019 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 17.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022 – otwórz

Warunki udziału w mechanizmie Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2020-2022 – otwórz

Załącznik nr 1 Projekt Szkolenie – otwórz

Załącznik nr 2 Projekt Zakup sprzętu pszczelarskiego – otwórz

Załącznik nr 3 Projekt Zakup leków do zwalczania warrozy – otwórz

Załącznik nr 4 Projekt Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej – otwórz

Załącznik nr 5 Projekt Zakup pszczół – otwórz

Załącznik nr 6 Projekt Analiza jakości miodu – otwórz

Załącznik nr 7 Wniosek o refundację – otwórz

Załącznik nr 8 Wykaz pszczelarzy – producentów produktów pszczelich, reprezentowanych przez podmiot uprawniony:

Załącznik nr 9 Ankieta – ­otwórz