Rolniczy Handel Detaliczny

Pszczelarze zainteresowani uzyskaniem z Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Radomiu decyzji o Rolniczym Handlu Detalicznym, mogą złożyć wniosek do ww. instytucji ul. Warzywna 20 w Radomiu.

Więcej informacji można uzyskać w PIW  pod nr tel. 483627849.

lub na stronie:

www.piw.radom.pl  zakładka „WIĘCEJ” – Rolniczy Handel Detaliczny

PSZCZELARZ, ABY UZYSKAĆ DECYZJĘ O RHD NIE MUSI BYĆ ROLNIKIEM.

Druk wniosek – Rolniczy Handel Detaliczny