Zebranie Koła – listopad 2019

W dniu 10 listopada 2019 roku odbyło się pierwsze po sezonie pszczelarskim spotkanie radomskiego Koła.

  W spotkaniu uczestniczył Starosta Radomski Pan Waldemar Trelka, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Pani Renata Kiraga, Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, Rzecznik Prasowy Pan Marcin Genca oraz Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Radomskiej Pan Grzegorz Brzeski.

  Spotkanie poprowadził Prezes Koła Pan Lucjan Walasek poruszając tematy dotyczące:

  1. Wyjazdu w dniu 7 grudnia do Częstochowy z okazji 31 Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pszczelarzy na Jasną Górę.
  2. Mszy Świętej w intencji pszczelarzy, która odbędzie się w dniu 8 grudnia o godz. 10.00 w kościele Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu.
  3. Wymagań dotyczących refundacji sprzętu dla pszczelarzy.
  4. Zmian jakie zachodzą w naszym środowisku oraz wpływ tych czynników na rozwój rodzin pszczelich.

  Po krótkiej przerwie V-ce prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Radomskiej Pan Mariusz Górnik wygłosił prelekcję na temat wymogów związanych z prowadzeniem Rolniczego Handlu Detalicznego oraz Sprzedaży Bezpośredniej.

  W sprawie pojawiających się doniesień o występowaniu na naszych terenach zgnilca amerykańskiego głos zabrał Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Radomskiej Pan Grzegorz Brzeski. Omówił przyczyny tego zjawiska oraz wnioski ze spotkań odbytych w innych kołach naszego regionu.

  Kulminacyjnym punktem zebrania było wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu pasiek. V-ce Prezes Koła Pan Kazimierz Kwiecień przedstawił historię konkursu oraz zaprezentował i omówił pasieki biorące udział w konkursie.

Nagrody wręczał Starosta Radomski Pan Waldemar Trelka.

Pierwsze miejsce ex aequo zajęła pasieka Pana Lucjana Walaska oraz Pana Roberta Mroczka, trzecie miejsce zajęła pasieka, której właścicielem jest Pan Stanisław Śledź.


Pasieka Pana Lucjana Walaska

[rl_gallery id=”126″]

Pasieka Pana Roberta Mroczka

[rl_gallery id=”134″]

Pasieka Pana Stanisława Śledź

[rl_gallery id=”141″]

Zdjęcia z zebrania

[rl_gallery id=”148″]