XXX Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy

W dniu 7 grudnia przypada rocznica śmierci św. Ambrożego, biskupa Mediolanu i wybitnego Doktora Kościoła, zmarłego w 397 r.

Św. Ambroży jest uznawany za patrona i opiekuna bartników. Legenda głosi, że po jego urodzeniu pszczoły siadły mu na ustach, nie wyrządzając żadnej krzywdy.

Z tej okazji w 2018 roku odbyła się 30 Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę.

Do sanktuarium przybyli hodowcy pszczół, właściciele pasiek i producenci miodu, a także przedstawiciele instytucji i organizacji rolniczych. Na czele pielgrzymki stanął Tadeusz Dylon, nowy Prezydent Polskiego Związku Pszczelarzy. Obecna była także młodzież z wychowawcami i dyrekcją z Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli.

Radom reprezentowała liczna grupa pszczelarzy z radomskiego koła wraz ze sztandarem.

Mszy św. o godz. 11.00 w bazylice przewodniczył bp Edward Białogłowski, Krajowy Duszpasterz Rolników i Pszczelarzy.

W imieniu władz Polskiego Związku Pszczelarskiego głos zabrał Tadeusz Dylon, Prezydent Polskiego Związku Pszczelarzy:

 „Jubileuszowa Ogólnopolska Pielgrzymka ma dla nas, pszczelarzy szczególną wymowę, przypada w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten pobyt w sanktuarium Matki Boskiej Królowej Polski jest dla nas, każdego pielgrzyma, ogromnym przeżyciem. To Matka Boska Częstochowska począwszy od potopu szwedzkiego chroniła naród przed różnymi zagrożeniami”.

Tadeusz Dylon poprosił bpa Edwarda Białogłowskiego o poświęcenie opłatków na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.

Homilię wygłosił bp Edward Białogłowski:

„Dziękujemy Panu Bogu za św. Ambrożego, który przypomina nam, że swoją wiarę trzeba znać, wyznawać ją w modlitwie i w życiu sakramentalnym, który nam przypomina, że Boże zasady objawione w Biblii są ponadczasowe, Kościół nie może zmienić Dekalogu czy też prawd ewangelicznych, których Bóg natchnął. Św. Ambroży uczy nas, jak mądrze żyć i jak mądrze służyć”

„Panie Boże, dziękujemy dzisiaj na jasnogórskim progu za pszczoły, Twoje stworzenia, Twój dar, Twoje wyposażenie środowiska naturalnego. Nie sposób w krótkim słowie ukazać cały wkład pszczół w gospodarkę rolną, ogrodniczą, sadowniczą, nie sposób przeliczyć na złotówki, które przynosi gospodarce pszczoła. Cóż powiedzie o skarbach, które właśnie z pożytków w ogrodach, sadach, a także na zasianych polach choćby rzepakiem, przynoszą pszczoły, aby w ten sposób służyć człowiekowi. Myślimy najczęściej o miodzie, bo jego jest najwięcej i na ogół wszyscy go lubią, ale trzeba też wyliczyć inne pochodne skarby dzięki, którym człowiek może sobie pomagać, a czasem się ratować, to propolis przygotowywany z wosku, to pszczele mleczko, to pierzga czy też inne wspaniałości – wyliczał biskup – Równocześnie cóż powiedzieć o przedziwnym stylu życia pszczół, jakaż jest u nich organizacja, jak wspaniale rozdzielają zadania, jak wspaniale utrzymują porządek. Ci, którzy przyglądają się często życiu pszczół, mogą nauczyć się bardzo wiele, mogą też zapalić się pragnieniem, aby zdobywać cnoty i mądrze organizować codzienne życie”. 

„Panie Boże, dziękujemy Ci dzisiaj za pszczelarzy, bowiem każdy pszczelarz to entuzjasta Bożego stworzenie, którym są pszczoły. Aby być dobrym pszczelarzem, trzeba być hobbystą od pracy i współpracy z pszczołami”.

Po mszy św. miało miejsce spotkanie pszczelarzy w Sali o. Kordeckiego, w czasie którego pielgrzymi wysłuchali wystąpienia prezydenta PZP i zaproszonych gości.

Dzień wcześniej, 6 grudnia odbyła się w Sali o. Kordeckiego 24. Krajowa Konferencja Pszczelarska nt.: „Produkty pszczele – Znaczenie dla zdrowia”. Pszczelarze wysłuchali wykładów: prof. Adama Romana z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pt. „Wpływ czynników zewnętrznych (środowiskowych) na jakość produktów pszczelich” oraz prof. Artura Stojko pt. „Produkty pszczele w apiterapii XXI wieku.